Ταμεία – Συμβάσεις

/
Ταμεία – Συμβάσεις
Ygeiadc - Εικονίδιο Γυναίκα
Ygeiadc - Εικονίδιο Ηλικιωμένος

Σας πληροφορούμε ότι τα ιατρικά διαγνωστικά κέντρα έχουν συνάψει σύμβαση με τον ασφαλιστικό φορέα Ε.Ο.Π.Υ.Υ το οποίο περιλαμβάνει ασφαλιζόμενους του ΟΓΑ, του ΔΗΜΟΣΙΟΥ-ΟΠΑΔ/ΤΥΔΚΥ, του ΙΚΑ, των ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΕΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (πρώην ΤΕΒΕ), ΤΑΠΟΤΕ, ΔΕΗ και όλα τα υπόλοιπα τα οποία αναμένεται να ενταχθούν στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Ygeiadc - Εικονίδιο Γονιός - Παιδί
1. Στοιχεία Επισκέπτη
Όνομα *
Επώνυμο *
Email *
Τηλέφωνο *
2. Επιλέξτε Διαγνωστικό Κέντρο, Τμήμα, Ημέρα και Ώρα
Επιλέξτε Διαγνωστικό Κέντρο *
Επιλέξτε Τμήμα *
Επιλέξτε Τμήμα *
Επιλέξτε Τμήμα *
Επιθυμητή Ημέρα *
Επιθυμητή ώρα *
Επιθυμητή ώρα *
Επιθυμητή ώρα *
3. Επιπλέον Πληροφορίες
Επιπλέον Πληροφορίες
Όροι & Πολιτική Απορρήτου *

Ενημέρωση: Με την υποβολή θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για την επιβεβαίωση διαθεσιμότητας του ραντεβού, την ημέρα | ώρα που έχετε επιλέξει.